Pipiliin ka araw-araw

Aaron R. Vicencio
7 min readMay 6, 2022

Isang photo essay para sa walang kapaguran na pagpili para sa kinabukasan ng ating bayan.

Rosas by Nica del Rosario

‘Wag kang mabahala
Ikaw ay mahalaga
Hindi kita pababayaan

Hindi ka naiiba
At sana’y paniwalaan
Na pipiliin ka araw-araw

At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi
Alam ko ang kailangan upang makapagsilbi

Hangga’t may kabutihan, hangga’t may pag-ibig
Liwanag ang mananaig

At hindi ko maipapangako
Ang kulay rosas na mundo para sa ‘yo
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino

Pero sisikapin ko
At hindi ako magpapahinga

Hangga’t hindi mo pa magawang muling ipagmalaki
Na ika’y isang Pilipino

‘Wag kang matatakot
May kasangga ka sa laban na ito
Sabay nating gisingin ang nasyon

At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi
Alam ko ang kailangan upang makapagsilbi
Hangga’t may kabutihan, hangga’t may pag-ibig
Liwanag ang mananaig

At hindi ko maipapangako
Ang kulay rosas na mundo para sa ‘yo
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino

Pero sisikapin ko
At hindi ako magpapahinga

Hangga’t hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika’y isang
Pilipinong may pusong sagutin ang tugon
Pilipinong may tapang na muling bumangon
Pilipinong buo ang paninindigan
Alam ang tama at totoo
Samahan mo ako

At hindi ko maipapangako (at hindi ko maipapangako ang)
Ang kulay rosas na mundo para sa ‘yo (kulay rosas)
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino (oh, oh, oh, oh)
Pero sisikapin ko

At hindi ako magpapahinga
Hangga’t hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika’y isang
Matatag at matapang
At mabuti at mapagmahal na
Pilipino
Pilipino
Pilipino

--

--

Aaron R. Vicencio

Photography with space, landscape, and memory. Currently teaching at Ateneo de Manila University